Russian Maritime Register of Shipping        Russian |    Chinese |    Korean |    Japanese
Authorize, please
  
Yaroslavl (Nizhny Novgorod Branch)

Head:  Alexander P. Obushikhin
Address:  JSC "Yaroslavsky sudostroitelny zavod", 1, ul. Korabelnaya, 150006, Yaroslavl, RUSSIA
Phone:  +74852463550
Mobile:  +7 910 6623235
Fax:  +74852463550
E-mail:  yaroslavl.shipyard @rs-class.org;