Far East Branch (Vladivostok)

Contacts

Far East Branch (Vladivostok)

Charge:
Pavel Shikhov
Phone:
 

Survey stations

Slavyanka
Address: Slavyansky SRZ, 1, ul. Vesennyaya, 692701, Slavyanka, Khasansky distr., Primorsky kray