Yaroslavl

Head

Valery Krasavin

Address

PJSC "Yaroslavsky sudostroitelny zavod", 1, ul. Korabelnaya, 150006, Yaroslavl, RUSSIA

Head mobile

+7 980 6591021

E-mail

yaroslavl.shipyard @rs-class.org